W jaki sposób zatrudnić pracownika z Ukrainy?

0
99
Pracownik z Ukrainy

Pracownicy ze Wschodu coraz częściej podejmują pracę na terenie Polski. Przedsiębiorcy z Polski cenią sobie przede wszystkim sumienność i pracowitość pracowników z Ukrainy. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy oznacza jednak dodatkowe obowiązki dla pracodawcy, dlatego też warto poznać obowiązujące zasady, aby wszelkie formalności zostały załatwione we właściwy i zgodny z polskim prawem sposób.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy – pierwsze kroki

Chcąc zatrudnić pracowników z Ukrainy w pierwszej kolejności pracodawca powinien złożyć „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi” w Powiatowym Urzędzie Pracy. Należy w nim podać datę rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracowników ze Wschodu. Po maksymalnie 14 dniach dokument zostanie zarejestrowany, co da możliwość w pełni legalnego zatrudnienia cudzoziemców. Dzięki temu oświadczeniu pracownicy z Ukrainy będą mogli ubiegać się w późniejszym czasie o uzyskanie wizy roboczej.

Dalsze kroki przy zatrudnianiu pracowników ze Wschodu

Kolejny krok przy zatrudnianiu pracowników z Ukrainy związany jest z potwierdzeniem legalności pobytów cudzoziemców na obszarze RP na podstawie wizy krajowej lub na podstawie zezwolenia na pobyt, na którego podstawie wydawana jest karta pobytowa. Pracownicy z Ukrainy, aby mogli zostać legalnie zatrudnieni w Polsce, potrzebują zezwolenia na pracę. Aby zezwolenie nie było jednak potrzebne, można skorzystać z uproszczonej procedury oświadczeniowej. Dzięki niej pracownicy ze Wschodu będą mogli wykonywać pracę na terytorium RP przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Wynagrodzenie przy umowie o pracę z pracownikiem z Ukrainy nie może być jednak niższe niż obowiązujące w kraju stawki minimalne.

Dalsza procedura po zakończeniu okresu zatrudnienia na zasadach uproszczonej procedury oświadczeniowej

Po przepracowaniu przez cudzoziemców 6 miesięcy na podstawie oświadczenia, przedsiębiorcy muszą wystąpić do wojewody z wnioskiem o zezwolenie na pracę. Wyróżnia się pięć zezwoleń o pracę – A, B, C, D oraz E. Nie zawsze jednak zezwolenie na pracę jest potrzebne. Wyjątek stanowią uchodźcy oraz osoby posiadające kartę na pobyt stały, Kartę Polaka, członkowie rodzin cudzoziemców oraz osoby będące studentami studiów stacjonarnych lub doktoranckich na terenie RP. Do osób takich zaliczają się również absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych studiów stacjonarnych, a także absolwenci studiów doktoranckich.