Pracownicy z Ukrainy ilu ich jest w Polsce?

0
83
Pracownicy z Ukrainy ilu ich jest w Polsce?

Pracownicy z Ukrainy coraz częściej emigrują do Polski w celu poprawy trudnej sytuacji finansowej. Praca na obszarze RP dla pracowników ze Wchodu jest wyjątkowo atrakcyjna. Ilu pracowników z Ukrainy znajduje się aktualnie w Polsce?

 

Ilu pracowników z Ukrainy jest w Polsce?

 

Według danych polskiego Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) w 2017 roku do Polski wpłynęło aż 125 tysięcy wniosków od pracowników z Ukrainy. Dotyczyły one m.in. legalnego pobytu oraz pracy dla cudzoziemców na terenie Polski. W porównaniu z 2016 rokiem zanotowano wzrost aż o 30%. Tendencja ta nadal wzrasta. W 2016 roku pracownicy z Ukrainy w Polsce pracowali w liczbie 1,2 mln osób. Dla porównania w pierwszym półroczu 2018 roku w Polsce pracowało już ok. 3 mln osób z Ukrainy.

 

Rekrutacja pracowników z Ukrainy

 

Pracodawcy z Polski zatrudniający pracowników z Ukrainy cenią sobie sumienność, rzetelność i ich wysoką motywację do pracy oraz znaczną elastyczność związaną z zatrudnieniem. Ważnym krokiem jest rekrutacja pracowników z Ukrainy. Najlepiej w tym przypadku sprawdzi się agencja pracy dla Ukraińców. Wrocław jest jednym z miast, w których prowadzony jest proces rekrutacji pracowników ze Wschodu. Rekrutacja pracowników z Ukrainy wiąże się ze znalezieniem odpowiedniej agencji pracy dla Ukraińców – firmy takie specjalizują się w znalezieniu najlepszych pracowników do podjęcia legalnej pracy na polskim rynku. Agencje takiej jak Bisar oferują m.in. outsourcing, wynajem oraz leasing pracowników z Ukrainy.

 

Kwalifikacje pracowników ze Wschodu

 

Wynajem pracowników z Ukrainy dotyczy praktycznie wszystkich sektorów gospodarki oraz biznesu. Pracownicy ze Wschodu są dobrze przygotowani do pracy w Polsce. Aż 40% Ukraińców posiada wykształcenie wyższe oraz znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Ponad 50% pracowników z Ukrainy ukończyło średnie szkoły zawodowe. Ok. 16% pracodawców z Polski świadomie podejmuje decyzje związane z zatrudnieniem cudzoziemców. Pracownicy ze Wschodu w wielu przypadkach po okresie próbnym zatrudniani są na stałe.

Agencja pracy dla Ukraińców

 

Pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów oferuje agencja pracy dla Ukraińców. Wrocław oraz inne miasta w Polsce potrzebują pracowników z branży handlowej oraz produkcyjnej. Pracownicy z Ukrainy zatrudniani są również w międzynarodowych korporacjach. Pracownicy potrzebni się m.in. w branży hotelarskiej oraz turystycznej. Według Ośrodka Badań Opinii Publicznej Polacy w ponad 80% mają neutralny lub dobry stosunek do Ukraińców, dzięki czemu asymilacja cudzoziemców nie jest zwykle w naszym kraju problemem.